blog image
Totalentreprenad

Kontorsanpassning Södra station Gävle

Södra station i Gävle har genomgått en kontorsanpassning. Södra station uppfördes år 1925 och användes under åren 1925-1933 som huvudstation för Uppsala-Gävle Järnväg. Stationens kontorsanpassning har utformats utefter bevarandet av den ursprungliga stationens arkitektur.

Fastighetsägare: Pronordic AB