blog image
Totalentreprenad

Vårdboende Humana Strängnäs

Huset uppförs i 5 våningar med 100st vårdlägenheter och flera olika typer av gemensamhetsutrymmen. Vårdboendet berikas även med två separata trädgårdar med olika teman. För att förstärka sol och dagsljus så kommer fasaden vid gårdarna kläs i vit puts. Resterande fasad kommer kläs med brun/rött tegel. Taket kläs i svart plåttak med integrerande solceller.  
Entreprenadform: Totalentreprenad  

TOTAL BTA:  7826 kvm  
Kund: Odalens Fastigheter/ SBB