blog image
Totalentreprenad

Jälla Rättspsyk

Hösten 2023 ska en ny fastighet för rättspsykiatrin stå klar i Jällaområdet, Uppsala. 
Detta är återigen ett samarbete emellan Pronordic AB och UPB. Huset uppförs i två plan på totalt 5000kvm.
Miljöbyggnad Guld är tillämpad i projektet där vi ställer höga krav på hållbarhet och miljömedvetna val.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta: 5000m2
Kund: Region Uppsala