blog image
Totalentreprenad

Sala Lasarett

Exempel på operationer som ska utföras är ryggkirurgi och protesoperationer (höft och knäleder byts ut). Lokalerna byggs om i befintliga tomställda lokaler som anpassas till EPOS verksamhet. Ombyggnaden omfattar ca 3300m2 renovering av ytskikt och nya installationer inklusive 3st Operations salar och sterilcentral.